dijous, 16 d’agost de 2012

Acompanyament de les corrandes

En la sessió d'agost vam treballar l'acompanyament de les corrandes.
El patró de la mà esquerra és baix-acord-silenci-acord.
També es pot fer servir el patró convencional del 2x4 baix-acord-baix-acord

La roda d'acords  per a cada estrofa és:
G G C G 
C G D G

Per a la tornada és:
D G D G

La tornada per a la manera de cantar les corrandes a Beget és:
C G D G

Mà esquerra
Potser a algú li convé recordar que aquests acords amb la mà esquerra els farem:
El Sol el fem tancant
El Re el farem amb la mateixa posició però obrint

El Do el farem amb aquesta posició, tancant:

Mà dreta
Per a la mà dreta també podem acompanyar amb acords, mentre cantem les corrandes.

El Sol el farem amb les posicions que indica la foto, tancant:

El Re, que filant prim, és un Re7 el farem amb la mateixa posició d'abans, però obrint.
El Do, el farem amb la posició que indica la fotografia, tancant.

La manera més senzilla d'acompanyar és tocar amb la mà dreta el baix de l'acord que pertoqui i, tot seguit, amb la mà esquerra fer l'acord.


Tècnica per improvisar coorrandes
Les corrandes estan composades per 4 versos de 8 síl·labes, tenint en compte que si acaben amb una paraula aguda han de ser de 7 sil·labes.
La tècnica per composar és:
1. Pensar el missatge que es vol donar: per exemple presentar-se, cloure la cantada, contestar la corranda d'un altre cantant....
2. Decidir les paraules que han d'acabar els versos 2 i 4, que són els que han de rimar.
3. Farcir la corranda, decidint el text dels versos 1 i 3.
Omplir-se de coratge i cantar-la, procurant entonar i també procurant seguir el ritme que marquem amb la mà esquerra i la mà dreta....

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada